Tạo menu boot cho win 7,win8 để cứu hộ , ghost lại máy.......

Tags: ,
1/8/13
Chia sẻ:
Chia sẻ

8 comments :