Lưu ý:
(1) Chạy trên Win7 hay Win8 cần Run as Administrator hoặc tắt UAC;
(2) Lưu ý tải về kiểm tra giá trị checksum file (md5 hoặc SHA1 cho cẩn thận)
Cập nhật trong bộ Driver 5.28:
[20121115]Easy Driver Pack v5.28 (Windows XP x86):
1, [đồ họa] Cập nhật Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 loạt chipset điều khiển hiển thị phiên bản 6.14.10.5421
2, card âm thanh] cập nhật Realtek Realtek HD audio con chip lái xe 2,70 phiên bản
3, card âm thanh để cập nhật VIA VIA HD loạt phiên bản chip âm thanh 6.0.01.1100 trình điều khiển (với bảng điều khiển)
4 [card] cập nhật Atheros AR813x/AR815x/AR816x Series PCI-E NIC driver 2.1.0.12 phiên bản
5 [NIC để cập nhật Intel PRO100/1000 Dòng LAN Driver 17,4 bản
The 6 NIC] cập nhật Realtek Realtek RTL8111/RTL8168 Dòng LAN Driver 5,802 bản
7, card mạng không dây] Cập nhật Intel WiMAX 6050/6250 Wireless LAN Driver 7.5.1007.26 bản
8 [mạng LAN không dây] Cập nhật Ralink Ralink RT2860 loạt không dây PCI LAN Driver 3.2.12 phiên bản
9, [chipset] Cập nhật Intel chipset Intel Chipset phần mềm thiết bị điều khiển 9.3.1.1007 PV phiên bản chính thức
10 [ổ đĩa] cập nhật Asmedia Dòng đĩa mảng ổ đĩa 1.3.8.000 bản
11 [các thiết bị khác] cập nhật VIA VIA VT8261 đọc Edition 5.1.6001.372 lái xe
12, [các thiết bị khác] cập nhật Renesas USB 3.0 Host Controller driver v3.0.23.0 phiên bản
13 [các thiết bị khác] cập nhật ASMedia ASM1041/ASM1042 USB 3.0 điều khiển lái xe 1.16.20.0 phiên bản
14, [các thiết bị khác] Cập nhật NEC USB 3.0 Host Controller driver v2.1.39.0 phiên bản
[20121115] Easy Driver Pack v5.28 (Win7 (32 & 64)):
1, [đồ họa] Cập nhật AMD Radeon HD 6000/HD 7000 series card đồ họa Catalyst driver 12,10 phiên bản
2 [đồ họa] cập nhật nVIDIA máy tính để bàn / điện thoại di động điều khiển đồ họa 306,97 phiên bản
3, [đồ họa] Cập nhật Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 loạt chipset điều khiển hiển thị phiên bản 9.17.10.2867
4, card âm thanh] cập nhật Realtek Realtek HD audio lái xe con chip 2,70 phiên bản
5, [card âm thanh để cập nhật VIA VIA HD loạt phiên bản chip âm thanh 6.0.01.1100 trình điều khiển (với bảng điều khiển)
The 6 NIC] cập nhật Realtek Realtek RTL8111/RTL8168 Dòng LAN Driver 7,063 bản
7 [NIC] cập nhật Atheros AR813x/AR815x/AR816x Series PCI-E LAN Driver 2.1.0.12 bản
8 NIC] cập nhật Intel PRO100/1000 Dòng LAN driver 17,4 phiên bản
9, NIC cập nhật Broadcom Broadcom NetXtreme BCM5700 loạt LAN Driver 15.4.0.17 phiên bản
10 [NIC Cập nhật Broadcom Broadcom netlink BCM5784/BCM5785/BCM5780/BCM5790 NIC driver 15.4.0.10 bản
11 [Wireless LAN] cập nhật Atheros AR5xxx/AR9xxx Dòng Wireless LAN Driver 10.0.0.209 bản
12 [Wireless LAN] Cập nhật Intel WiMAX 6050/6250 Wireless LAN Driver 7.5.1007.26 bản
13 [Wireless LAN] Cập nhật Realtek Realtek RTL8723AE không dây LAN Driver 2002.5.0806.2012 bản
14 [Wireless LAN] Cập nhật Realtek Realtek RTL8192CE không dây các trình điều khiển NIC 1005.38.0615.2012 bản
15 [Wireless LAN] mới Realtek Realtek RTL8188E Wireless LAN Driver 2006.0.0523.2012 phiên bản
16 [Wireless LAN] cập nhật Broadcom Broadcom BCM series Wireless LAN Driver 5.100.82.130 bản
17, [mạng LAN không dây] Cập nhật Ralink Ralink RT2860 loạt không dây PCI LAN Driver 3.2.14 phiên bản
18, [chipset] Cập nhật Intel chipset Intel Chipset phần mềm thiết bị điều khiển 9.3.1.1007 PV phiên bản chính thức
19 [chipset] cập nhật AMD 690G-990X loạt bo mạch chủ chipset AHCI driver 1.2.001.0331 bản
20 [ổ đĩa] cập nhật Asmedia Dòng đĩa mảng ổ đĩa 1.3.8.000 bản
21 [các thiết bị khác] cập nhật VIA VIA VT8261 đọc Edition 5.1.6001.372 lái xe
22 [các thiết bị khác] cập nhật AMD USB 3.0 điều khiển lái xe v1.1.0.0118 bản
23, [các thiết bị khác] cập nhật Renesas USB 3.0 Host Controller driver v3.0.23.0 phiên bản
24, [các thiết bị khác] cập nhật ASMedia ASM1041/ASM1042 USB 3.0 điều khiển lái xe 1.16.20.0 phiên bản