Bộ 102 mặt nạ mặt file PSD cho các bạn

1:16 AM |
Ảnh DemoLink tải: http://www.mediafire.com/?l145278hsc52ib6
các bạn tải nhớ thank nhé :)
Read more…

PSD Poster Night Club cực đẹp

1:08 AM |

File ảnh PSD Poster Night Club cực đẹp cho các bạn

Demo:
PSD Poster Night Club cực đẹp
PSD Poster Night Club cực đẹp
PSD Poster Night Club cực đẹp

Thông số:
Regulation : 266 dpi
Print Ready
: YesSize: A6 : 10,5 x 14,8 cm
File Format: PSD
File Size: 5.92 MB
Fonts: Prototype, Neuropol, Star Avenue
Author: Free PSD Files

Download: http://www.mediafire.com/download.php?0x0xd0a00k84ypq
Read more…